Tietoa meistä

Kalim Ul Masih 

Coach & Fasilitaattori

Phoenix Coaching Oy on voimakkaasti tulevaisuuteen suuntautunut coaching-yritys, joka pyrkii valtavirtaistamaan coachingin voiman positiivisen yhteiskunnallisen muutoksen aikaansaamiseksi maailmassa. Meidän visionamme on luoda maailma, jossa yksilöt ja organisaatiot voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa ja vaikuttaa myönteisesti ympäröivään yhteiskuntaan.

Erikoistumme laaja-alaisesti henkilökohtaiseen ja ammatilliseen valmennukseen sekä johtajuuden kehittämiseen. Keskitymme yksilöiden ja ryhmien vahvuuksien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen, itsetuntemuksen syventämiseen sekä tavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Työskentelemme yksilöiden, tiimien ja organisaatioiden kanssa räätälöityjen valmennusohjelmien avulla. Ymmärrämme, että jokainen asiakas on ainutlaatuinen, joten lähestymme jokaista tilannetta yksilöllisesti ja kunnioittaen asiakkaan tarpeita ja tavoitteita.

Asiakkaisiimme suhtaudumme suurella kunnioituksella ja empatialla. Näemme heidät yhteistyökumppaneina matkalla kohti heidän tavoitteitaan ja autamme heitä löytämään omat voimavaransa ja ratkaisunsa. Kuuntelemme herkällä korvalla ja tuemme heitä matkallaan kohti menestystä.

Lisäpalveluita tarjoamme esimerkiksi ryhmävalmennusten, workshopien ja webinaarien muodossa. Haluamme tarjota monipuolisia mahdollisuuksia oppia ja kehittyä yhdessä muiden samanhenkisten ihmisten kanssa.

Kaiken kaikkiaan Phoenix Coaching Oy pyrkii olemaan enemmän kuin pelkkä valmennusyritys. Tavoitteenamme on olla voimavara, joka inspiroi, ohjaa ja tukee ihmisiä ja organisaatioita kohti parempaa huomista ja positiivista yhteiskunnallista vaikutusta.